e-prawnik.pl Porady prawne

Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

Pytanie:

Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką działalność prowadzić legalnie? Jakie przepisy prawne regulują rejestrację misji, związku wyznaniowego czy kościoła w Polsce? Do jakiego urzędu należałoby zwrócić się w tej sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

24.11.2004

Sprawy wyznaniowe w Polsce regulowane są przez ustawę z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 26 poz. 319 ze zmianami). Zgodnie z tą ustawą, kościoły działające na terytorium RP podlegają rejestracji w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw wyznaniowych (jest nim minister do spraw administracji i spraw wewnętrznych). Prawo wniesienia wniosku o rejestrację przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. We wniosku wnioskodawcy składają listę zawierającą swoje imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numery i cechy dokumentów tożsamości oraz składają notarialnie potwierdzone podpisy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ