Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

Pytanie:

Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką działalność prowadzić legalnie? Jakie przepisy prawne regulują rejestrację misji, związku wyznaniowego czy kościoła w Polsce? Do jakiego urzędu należałoby zwrócić się w tej sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprawy wyznaniowe w Polsce regulowane są przez ustawę z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 26 poz. 319 ze zmianami). Zgodnie z tą ustawą, kościoły działające na terytorium RP podlegają rejestracji w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw wyznaniowych (jest nim minister do spraw administracji i spraw wewnętrznych). Prawo wniesienia wniosku o rejestrację przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. We wniosku wnioskodawcy składają listę zawierającą swoje imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numery i cechy dokumentów tożsamości oraz składają notarialnie potwierdzone podpisy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 18.9.2017

  Gmina wyznaniowa nie może sobie wybierać, kogo przyjmie

  Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z wolności sumienia i wyznania na równi z obywatelami polskimi - orzekł Sąd Najwyższy.

 • 22.5.2019

  Urząd zadzwoni do petenta...

  Czekasz na dokumenty z urzędu? Załatwiasz jakąś sprawę i chcesz, by urzędnik poinformował Cię, że wszystko jest gotowe? Chcesz, by urząd przypomniał Ci, że Twój dowód osobisty (...)

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

 • 29.7.2018

  Nie będzie centralnego rejestru domen zakazanych

  Ministerstwo Cyfryzacji odstąpiło od propozycji tworzenia centralnego rejestru domen zakazanych.