Remont uszkodzonego ogrodzenia

Pytanie:

Od kilku lat modernizuje ogrodzenie mojej posesji. Przedmiotową inwestycję zgłosiłem w starostwie zgodnie z prawem. Budowa jest nadal nie zakończona i jest w trakcie realizacji (wykonywana systemem gospodarskim z przerwami). Kilka tygodni temu pojazd uszkodził kilka elementów niedokończonego ogrodzenia będącego w trakcie budowy. Czy zamiar naprawy (odbudowy) uszkodzonego odcinka ogrodzenia będącego wciąż w trakcie budowy muszę zgłosić ponownie do starostwa? Czy inwestycje realizowane na podstawie zgłoszenia muszą być zakończone w jakimś określonym czasie ? Czy długa przerwa w realizacji inwestycji powoduje unieważnienie zgłoszenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wynika z art 30 ustawy – Prawo budowlane zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. O tym w danej sytuacji konieczne będzie dokonanie określonego zgłoszenia będzie decydował zakres prowadzonych robót. Jeśli konieczne będzie postawienie ogrodzenia na nowo, od postaw, wówczas takie zgłoszenie będzie konieczne, jeżeli to ogrodzenie będzie spełniało warunki o których mowa w zdaniu wcześniejszym. Jeśli jednak naprawa ma polegać na remoncie istniejącego już ogrodzenia (a wydaje się, że z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku uszkodzenia części ogrodzenia przez pojazd) wówczas nie będzie konieczne ani pozwolenie na budowę ani też zgłoszenie.

Przepisy prawa nie zobowiązują do zakończenia wykonywania prac budowlanych objętych zgłoszeniem w żadnym określonym terminie. Przerwanie prac na jakiś określony termin nie powoduje skutku w postaci unieważnienia czy też wygaśnięcia zgłoszenia, jak ma to miejsce w przypadku pozwolenia na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: