Rezygnacja z powołanego świadka

Pytanie:

"Zostałem oskarżony przez innego człowieka o to iż go uderzyłem. Podczas dochodzenia i przesłuchania przez policję wystąpiłem o powołanie świadka, który potwierdził moją wersję wydarzeń, że nikogo nie uderzyłem. Policja przekazała sprawę do Prokuratury a Prokuratura do Sądu. Pierwsza rozprawa nie odbyła się, gdyż nie przyszedł pokrzywdzony. W między czasie doszło do konfliktu między mną a jednym ze świadków, którego powołałem. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć wniosek do sądu o wycofanie tego świadka? Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 30 maja 2005 r. Obawiam się, iż świadek powołany przeze mnie może zeznawać na moją niekorzyść."

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z powołanego świadka

W postępowaniu karnym zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania karnego dalej kpk dowody co do zasady przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.

Jedną ze stron postępowania jest właśnie Pan jako oskarżony. Strona chcąc przeprowadzić określony dowód musi zgłosić wniosek dowodowy. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu. Oskarżony oczywiście jak również każda ze stron wycofać zgłoszony wniosek dowodowy.

Sąd nie jest jednak zobligowany taki wniosek lub jego cofnięcie uwzględnić. Poza tym należy jeszcze raz podkreślić, że art. 167 kpk daje również możliwość sądowi przeprowadzania dowodów z urzędu bez żadnego wniosku jakiejś ze stron postępowania.

Na marginesie należy wyjaśnić, że zgodnie z uregulowaniami kpk a konkretnie art. 391 jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta (...) wolno odczytywać w odpowiednim zakresie protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Poza tym takiemu świadkowi jeśli będzie zeznawał nieprawdę grozi odpowiedzialność karna za składania fałszywych zeznań.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika