Roszczenie o wypełnienie postanowień działu spadku

Pytanie:

Mój zmarły ojciec pozostawił po sobie spadek, który sąd podzielił między mnie a macochę. Macocha zobowiązała się do spłaty mojej części spadku, tj. części mieszkania i samochodu, w którym ona mieszka i którym jeździ do dzisiaj. Minęło już 8 miesięcy od tamtej pory i mimo pism wysyłanych do niej macocha nie reaguje. Nie zamierza mi oddać tego, co mi się należy. W związku z tym chcę wystąpić przeciwko niej do sądu o zapłatę mi należnej i przyznanej przez sąd części spadku wraz z odsetkami. Czy mogę i jeśli tak to do jakiego sądu? Czy jest możliwość zabezpieczenia jakoś samochodu, bo traci on na wartości przez użytkowanie go przez macochę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma konieczności występowania ponownie do sądu. Domyślamy się, iż w opisanej sytuacji zostało już wydane (i jest prawomocne z całą pewnością) postanowienie sądu o dziale spadku, w którym sąd rozstrzygnął także o wspomnianych w pytaniu spłatach. Skoro tak, to posiada Pan tytuł egzekucyjny. Kolejnym krokiem Pana powinno być wystąpienie do tego sądu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności będzie Pan w posiadaniu tytułu wykonawczego, który wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji powinien Pan złożyć do komornika, a ten rozpocznie egzekucję, czyli ściąganie należnej Panu spłaty. Jeżeli natomiast chce Pan domagać się należnych spłat wraz z odsetkami, to konieczne stanie się wystąpienie do sądu (tego samego, który rozstrzygał kwestię działu spadku) o zasądzenie odsetek ustawowych. Rozstrzygnięcie tej kwestii przez sąd stanie się dla Pana tytułem egzekucyjnym, z którym powinien Pan postąpić jw. Jeżeli chodzi natomiast o zabezpieczenie, to mógłby Pan skorzystać z postępowania zabezpieczającego, zgodnie z którym Pańskie roszczenie mogłoby być zabezpieczone poprzez, np. zajęcia ruchomości jaką jest samochód.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY