Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

Pytanie:

"Weksel in blanco wystawił pożyczkobiorca, a poręczyła go jego żona zamieszkali obydwoje pod tym samym adresem. Deklarację do tego weksla podpisali obydwoje. Zgodnie z deklaracją zawiadomienie o wypełnieniu weksla powinno być wysłane na siedem dni przed terminem zapłaty weksla określonym w tym zawiadomieniu o wypełnieniu weksla (\"patrzyć weksel datą płatności wg swojego uznania zawiadamiając wystawcę listem poleconym na 7 dni przed terminem płatności pod podany adres\"). Pożyczkobiorca wysłał zawiadomienie do poręczyciela w dniu 10 marca 2008 r., a do wystawcy - pożyczkobiorcy w dniu 11 marca 2008 r. Datą zapłaty weksla był dzień 18 marca 2008 r. Czy fakt różnych dat wysłania zawiadomienia o wypełnieniu weksla in blanco zgodnie z deklaracją wekslową, wcześniej o jeden dzień do poręczyciela niż do wystawcy weksla, w sytuacji gdy pełne siedem dni licząc od dnia wysłania do dnia wyznaczonego jako dzień zapłaty weksla spełnione są tylko w przypadku poręczyciela a już nie w stosunku do wystawcy, mogą utrudnić sądowne dochodzenie roszczenia z weksla w postępowaniu nakazowym? Czy ten termin liczy się tak, że siedem dni odlicza się począwszy od następnego dnia po wysłaniu do dnia poprzedzającego dzień zapłaty, czy raczej w ten sposób, że uwzględnia się również dzień wysłania w odliczaniu terminu siedmiu dni i wtedy wysłanie 11 marca również spełniło wymogi na siedem dni przed dniem 18 marca określonym jako dzień zapłaty weksla? "

Odpowiedź prawnika: Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

Jak Pan wskazał stanie faktycznym, w deklaracji wekslowej znajduje się zapis o zawiadomieniu wystawcy weksla. Zawiadomienie to innymi słowy dojście do wiadomości, nie można więc tego utożsamiać z wysłaniem. Z chwilą wysłania wezwania do zapłaty nie następuje bowiem zawiadomienie o możliwości wykupienia weksla, zawiadomienie następuje z chwilą odebrania oświadczenia woli przez dłużnika (termin faktycznego dojścia przesyłki do odbiorcy może być różny i wynosić, przykładowo tydzień, odbiorca nie ma natomiast świadomości, że list został wysłany - dowiaduje się o tym w dniu odbioru przesyłki). Mimo tego w niniejszej sytuacji, naszym zdaniem będzie Pan mógł dochodzić roszczenia od wystawcy weksla jak i poręczyciela. Roszczenie stanie się jednak wymagalne dopiero z chwilą rzeczywistego przedstawienia do zapłaty, od tej chwili będzie Pan mógł naliczać odsetki. Akceptant (wystawca) jest dłużnikiem głównym i odpowiedzialność nie zależy od zachowania tzw. aktów staranności przez posiadacza weksla. Wystawca jak i poręczyciel odpowiadają do czasu przedawnienia zobowiązania.

Prawidłowa procedura w tym przypadku powinna przebiegać następująco. Na początku powinien Pan wystosować do dłużnika i poręczyciela wezwanie do wykupienia weksla (wezwanie do zapłaty). Powinno ono być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (ZPO). Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, powinien Pan obliczyć termin siedmiodniowy, zgodnie z datą potwierdzenia przyjęcia przesyłki listowej przez wystawcę/poręczyciela na zwrotce. Następnie, zgodnie z powyższymi wyliczeniami powinien Pan wpisać datę płatności weksla na blankiecie wekslowym - 7 dni od dnia zawiadomienia wystawcy/poręczyciela (dojścia oświadczenia o możliwości wykupienia weksla do wystawcy/poręczyciela).


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika