Skarga do ETPC

Pytanie:

Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Chcę wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jakie będę musiał ponieść koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skarga indywidualna do ETPC powinna zostać złożona w ciągu 6 miesięcy od uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w kraju.

Sprawa jest rozpoznana przez Trybunał bez pobierania opłat sądowych.

 

Koszty, które może Pan ponieść mogą zostać jednak związane z posługiwaniem się profesjonalnym pełnomocnikiem. Nie jest wskazane bowiem osobiste stawiennictwo skarżącego w Trybunale, ponieważ postępowanie we wstępnej fazie ma charakter pisemny.

 

Złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest obciążone przymusem adwokacko-radcowskim. Oznacza to, iż skargę może złożyć we własnym imieniu skarżący.

W interesie skarżącego leży jednak, aby skarga została napisana przez prawnika, którego pomoc jest z reguły niezbędna w kolejnych etapach postępowania. Należy zaznaczyć, że w praktyce rzadko się zdarza, by skarżący występował w postępowaniu przed organami Trybunału bez pomocy adwokata lub innej osoby o kwalifikacjach prawniczych.

 

Trybunał nie zasądza zwrotu kosztów sporządzenia wstępnej skargi przez prawnika. Na późniejszym etapie postępowania, po zakomunikowaniu skargi rządowi z prośbą o przedstawienie pisemnego stanowiska, skarżący może ubiegać się o bezpłatną pomoc prawną, jeżeli nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów reprezentacji prawnej oraz jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania w sprawie. Decyzja o przyznaniu pomocy prawnej może zostać uchylona w przypadku, gdy ustaną okoliczności, które uzasadniały jej przyznanie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ALOJZ

3.9.2013 19:13:11

Re: Skarga do ETPC

DAJ SE PAN SPOKÓJ, TO NIE JEST TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI TYLKO NIESPRAWIEDLIWOSCI. NIE POTRAFIŁ ETPC ROZPATRZYĆ PROSTEJ SPRAWY GDZIE POKOPANE ZOSTAŁO PRZEZ POLSKĘ PRAWO DO OBRONY, PRAWO DO PROCESU, ODPOWIEDZIELNOŚĆ ZBIOROWA, UTRATA PRAW NABYTYCH, OSĄDZANIE PRZEZ INNĄ INSTYTUCJĘ NIŻ SĄD,ORAZZ WIELE INNYCH PODSTAWOWYCH PRAW UJĘTYCH W KAŻDYM KODEKSIE KARNYM KAŻDEGO PAŃSTWA. A TRYBUNAŁ TO OLAŁ I ODDALIŁ SKARGE. W DUPIE MAM TAKI TRYUNAŁ !!!!!1!11


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: