Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

Pytanie:

"Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiera ono szereg uchybień merytorycznych, m.in.: zamiast jednego pokrzywdzonego - wymienia dwóch, wskazuje inną, niż zgłoszona do protokołu policyjnego przez pokrzywdzoną, wartość faktury, w jednym miejscu określa mnie jako \"pokrzywdzony\", co odpowiada stanowi faktycznemu, w innym jako \"podejrzany\"! Nie chcę składać zażalenia do prokuratora nadrzędnego, tylko chcę sprostowania uchybień merytorycznych. W jakiej formie powinnam to zrobić? "

Odpowiedź prawnika: Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

Z opisu stanu faktycznego wynika raczej, iż zachodzi tu potrzeba dokonania sprostowania wydanego postanowienia. Reguluje to przepis artykułu 105 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu terminów w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu można sprostować w każdym czasie. Sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę. Jeżeli postępowanie toczy się przed instancją odwoławczą, może ona z urzędu sprostować orzeczenie pierwszej instancji. Sprostowania nie mogą jednak dotyczyć merytorycznej treści rozstrzygnięcia (z opisanego stanu faktycznego wynika raczej, iż nie są to błędy merytoryczne jak Pani/Pan pisze, pod warunkiem, iż akta sprawy wskazują na te okoliczności, które Pani/Pan podaje jako prawdziwe). Można zatem sprostować oczywiste omyłki pisarskie (wydaje się, iż z taką mamy do czynienia w przypadku nazwania Pani/Pana podejrzanym) i rachunkowe oraz omyłki w obliczeniu terminów w orzeczeniu albo jego uzasadnieniu. Sprostowanie wyroku i postanowienia następuje w formie postanowienia, zarządzenia w formie zarządzenia. W celu dokonania sprostowania należy złożyć wniosek, do organu, który popełnił omyłkę (błąd).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika