Sprzeciw od nakazu zapłaty - braki formalne

Pytanie:

Złożyłem w sądzie sprzeciw do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jednak zapomniałem wysłać dwóch egzemplarzy i sąd wezwał mnie do uzupełnienia w terminie 7 dni. Wysłałem to, ale zdaniem sądu przekroczyłem okres 7 dni. Nie sprawdzałem jeszcze w dokumentach nadania, czy zmieściłem się w dacie. Ale w przypadku, gdy uzupełniłem to za późno, co mogę dalej z tym zrobić? Może się okazać, że wyrok będzie niesprawiedliwy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z zapisem art. 504 paragraf 1 kpc sąd odrzuca sprzeciw od nakazu zapłaty, którego braków pozwany nie usunął w terminie. Oznacza to, iż postanowienie sądu I instancji staje się prawomocne. Ponadto, zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 21 kwietnia 1966 roku (II CZ 16/66, niepubl.) nie złożenie odpowiedniej ilości odpisów pisma procesowego w sprawie, w terminie 7 dniowym, uzasadnia zwrot pisma. Na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu przysługuje zażalenie na podstawie art. 394 paragraf 1 kpc. Termin dla wniesienia zażalenia, to termin 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu. Zażalenie należy wnieść do sądu drugiej instancji. Jednakże wskazane jest w opisanej sytuacji jednoczesne wniesienie wniosku o przywrócenie terminu – w opisanej sytuacji jest to bowiem bardziej adekwatne działanie. To pismo należy złożyć w terminie siedmiu dni od ustania przyczyn, które spowodowały nie dotrzymanie terminu (a więc jak najszybciej). Do tego wniosku należy dołączyć sprzeciw (czyli jeszcze raz, mimo że zostało już do sądu wysłane).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

 • 17.4.2012

  Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza (...)

 • 22.7.2016

  Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

  Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)