Stwierdzenie nabycia spadku a przerwa zasiedzenia

Pytanie:

"Proszę o wskazanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku (i tylko takiej, nie sprawy o dział spadku) przerywałoby bieg terminu do zasiedzenia nieruchomości. Jakie jest Wasze stanowisko w tej sprawie?"

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie nabycia spadku a przerwa zasiedzenia

Postępowanie prowadzone w celu stwierdzenia nabycia spadku ma na celu wskazanie kręgu spadkobierców i określenie wielkości ich udziałów (art. 1025 kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń (z dnia 28 października 1976 r., sygn. III CRN 209/76) stwierdził, że w postanowieniu takim sąd nie może rozstrzygać o tym co spadkobiercom przypada ze spadku. Oznacza to, że nie przysądza on własności poszczególnych przedmiotów. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie działu spadku.

Zgodnie z art. 175 k.c., do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń. W grę wchodzi tutaj art. 123 k.c., który mówi, że bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub organem powołanym do rozstrzygania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju oraz sądem polubownym przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Jeżeli uznamy, że wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nabycia spadku jest taką czynnością przedsięwziętą w celu dochodzenia roszczenia, musimy jeszcze stwierdzić czy ma ona charakter bezpośredni. W doktrynie raczej nie ma sporów co do tego, że charakter taki ma wszczęcie postępowania o dział spadku.

Należy stwierdzić, że wszczęcie postępowania zmierzającego do stwierdzenia nabycia spadku nie przerywa biegu zasiedzenia.

Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 marca 1968 r. (sygn. III CZP 46/68).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Marta Iwanicz 2012-11-25 16:04:50

    Przed 30 laty rodzice kupili od dziadka mieszkanie opieczetowujac to testamentem.Po smierci dziadka okazalo sie ze jena z córek dziadka posiada testament.Sprawy trwaly latami bez skutku.Obecnie rodzice sa po rozwodzie i kazde z nich chce nabyc prawo do spadku przez zasiedzenie.Czy kazde z nich ma prawo do nabycia tego mieszkania?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika