Sygnatury akt

Pytanie:

Sądy nadają różne oznaczenia sprawom sądowym. Na czym polega takie oznaczanie? Kiedy nadaje się oznaczenie np. Ins, a kiedy IC itd.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sygnatury akt reguluje Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. 2003 r. Nr 5 poz. 22). Stosownie do § 30 ust. 1. akta sprawy powinny być umieszczone w oddzielnej okładce sporządzonej według ustalonego wzoru, oznaczonej sygnaturą.

Sygnatura akt składa się z cyfry rzymskiej oznaczającej wydział, a jeżeli wydział dzieli się na sekcje - również z cyfry arabskiej oznaczającej sekcję, oznaczenia repertorium lub wykazu, numeru porządkowego, pod którym sprawa jest wpisana do odpowiedniej księgi, oraz - po znaku łamania - dwóch ostatnich cyfr roku, w którym akta zostały założone.

Z reguły wydział cywilny w danym sądzie jest „wydziałem pierwszym”, dlatego sygnatury mają na początku rzymskie I. Ns oraz C to oznaczenia repertorium, w którym sprawy są rejestrowane. Ns to repertorium prowadzone dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, C - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, innych niż:

 • sprawy nakazowe, upominawcze i sprawy z europejskiego postępowania nakazowego (te mają oznaczenie Nc) oraz
 • sprawy inne (czynności egzekucyjne przed sądem, wyłącznie sędziego, nadanie klauzuli wykonalności, zawezwanie do próby ugodowej, etc.), te mają oznaczenie Co.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (6)

Slawek

25.3.2017 9:59:14

Re: Sygnatury akt ll Ko 321/17 ll K 1136/14 ll Ko 322/17 ll K 1709/14

Co oznacza te syg akt i za co prosze o pomoc z gory dziekuje

paulina

26.6.2014 17:8:32

Re: Sygnatura akt

sygna.akt Km 993/13

JA

3.6.2014 19:49:9

Re: Sygnatury akt

sygn.akt:1ds/1335/14 co to znaczy?

krasnal

22.8.2013 12:40:52

Re: Sygnatury akt

CO oznacza sygn.akt. IKR.560.748.2013

SMERF

20.1.2011 21:53:19

Re: Sygnatury akt

chcialbym wiedzieć co oznacza sygn.9 KT I 06/11....

agnieszka

17.1.2011 14:55:47

Re: Sygnatury akt

chciałabym wiedzieć co oznacza sygnatura akt R III Nw???

Pokaż wszystkie komentarze (6)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.9.2012

  Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu

  Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia. Jeśli (...)

 • 3.10.2016

  „Dowód z akt” w postępowaniu cywilnym

  Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód przez sędziego wyznaczonego lub przez sąd wezwany albo gdy ma być przeprowadzony dowód (...)

 • 9.4.2015

  Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji (...)

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 18.10.2011

  Odliczenia od podstawy opodatkowania

  Podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi dochód pomniejszony o określone w przepisach odliczenia.