Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

Pytanie:

W wyniku postępowania spadkowego spadek po ojcu przypadł w równych częściach rodzeństwu siostrze i bratu. W skład spadku wchodzi działka budowlana. Nie było podziału spadku. Po kilku latach brat zmarł. Spadek po nim przypadł żonie i synowi. Ponieważ siostra chce wybudować dom a brak jest zgody co do podziału działki siostra wystąpiła do Sądu o zniesienie współwłasności załączając posiadane dokumenty. Sąd wezwał siostrę do dostarczenia postanowienia o nabyciu spadku po bracie w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Niestety ani żona zmarłego brata ani syn nie chcą przekazać postanowienia. Czy można prosić sąd aby bezpośrednio zażądał od bratowej i bratanka postanowienia o nabyciu spadku, gdyż siostrze nie dadzą ponieważ są na całą rodzinę obrażeni? A może istnieje jakiś inny sposób aby sąd nie zwrócił wniosku? Niestety nie znamy daty przeprowadzenia postępowania spadkowego po bracie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, że w opisywanej sytuacji, w braku możliwości uzyskania takiego postanowienia konieczne będzie złożenie w ramach odpowiedzi na wezwanie sądu wniosku, by do dostarczenia dokumentu sąd zobowiązał pozostałych uczestników postępowania. Może przy tym Pani argumentować, że miała Pani trudności z uzyskaniem tego odpisu od bratowej i bratanka. Dość częstą praktyką w sądach, szczególnie w sprawach spadkowych i innych postępowaniach nieprocesowych, w sytuacjach, gdy brak jest zgody uczestników co do przedmiotu wniosku, jest wnoszenie o to, by sąd zobowiązał określonych uczestników do dostarczenia danego dokumentu.

W związku z tym treść pisma winna przykładowo brzmieć \"w odpowiedzi na wezwanie sądu z dnia ...., dostarczone w dniu ......., informuję, że nie jest możliwe uzyskanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym ......., gdyż dostępu do tego dokumentu odmawiają uczestnicy postępowania ....... oraz ............ W związku z powyższym wnoszę o zobowiązanie przez Sąd uczestników do przedłożenia odpisu postanowienia\".

Wydaje się, że przy tak sformułowanym piśmie procesowym sąd wezwie bratową do przedłożenia odpisu.

W sytuacji natomiast, gdy zna Pani przybliżoną datę przeprowadzenia postępowania, może Pani wnosić, by sąd uzyskał taki odpis na podstawie akt sprawy spadkowej znajdującej się w tym sądzie. Ponieważ Pani nie była uczestnikiem tego postępowania, nie może Pani zapoznać się z aktami, w tym uzyskać odpisu.

Co jednak istotne, zgodnie z art. 525 kodeksu postępowania cywilnego akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest:   

1) sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy; 

2) otrzymywanie zapisu dźwięku z akt sprawy. 

Jak podaje Jacek Gudowski w "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające" Warszawa 2009 LexisNexis "Przeglądanie akt sprawy następuje w sekretariacie sądowym, po wykazaniu przez osobę zainteresowaną swej tożsamości, a w wypadku osób niebędących uczestnikami - po wykazaniu istnienia uprawnienia lub dostatecznym usprawiedliwieniu potrzeby przejrzenia akt (§ 90 i n. reg.sąd.).(...)Dotyczy to również znajdujących się w aktach sprawy orzeczeń i ich uzasadnień, należy jednak podkreślić, że doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem na podstawie art. 525 nie wywołuje żadnych skutków procesowych, zwłaszcza polegających na otwarciu terminu do wniesienia środka odwoławczego". Warto więc udać się do sądu, który wydawał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, wyjaśnić swoją sprawę i zapoznać się z aktami sprawy spadkowej. Bez znajomości sygnatury akt sprawy może być to utrudnione, niekiedy jednak w sekretariatach wydziałów prowadzone są rejestry,  w których możliwe jest odnalezienie sygnatury sprawy spadkowej po nazwisku zmarłego.

 

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: