Umowa darowizny przenosząca własność gospodarstwa rolnego a zaliczenie jej na poczet zachowku

Pytanie:

"Jak powinna wyglądać umowa darowizny o przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego oraz czy takie przeniesienie gospodarstwa można zaliczyć na poczet zachowku? "

Odpowiedź prawnika: Umowa darowizny przenosząca własność gospodarstwa rolnego a zaliczenie jej na poczet zachowku

Aby umowa darowizny została uznana za umowę przekazania gospodarstwa rolnego, konieczne jest zawarcie
w niej uregulowań wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zgodnie z art. 84 ustawy: Przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem
(współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego
co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności) i posiadanie tego
gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego
czasu będzie pracować w tym gospodarstwie. Ponadto umowa z następcą może zawierać inne
postanowienia, w szczególności dotyczące wzajemnych świadczeń stron przed i po przeniesieniu
przez rolnika własności gospodarstwa rolnego na następcę.


Przy czym sam fakt zawarcia umowy jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub
fakt przeniesienia gospodarstwa w tym czasie nie dyskwalifikuje umowy jako umowy o
przekazanie gospodarstwa rolnego.

Jeśli po analizie postanowień aktu notarialnego będzie możliwe stwierdzenie, że umowa z 2001r.
jest umową przekazania gospodarstwa rolnego następcy, w niniejszej sprawie powołać się będzie
można na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2006 r., sygn akt VI ACa
99/2006, zgodnie z którym: „umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy w zamian za
świadczenie z ubezpieczenia społecznego wobec zawarcia w niej elementów z różnych dziedzin
prawa ma niejednorodny charakter, jednakże ze względu na zakres regulacji oraz cel, jakiemu
ma służyć, nie może być ona z punktu widzenia zachowku traktowana tak, jak umowa darowizny w rozumieniu przepisu art. 888 § 1 kc a tylko takie darowizny doliczane są do spadku przy obliczaniu zachowku po myśli przepisu art. 993 kc".
W niniejszej sprawie wypowiedział się również Sąd Najwyższy, co niewątpliwie będzie brane pod
uwagę przy rozpatrywaniu przez sąd sprawy o zachowek.

W orzeczeniu z dnia 19 lutego 1991r. (sygn. III CZP 4/91, OSNCP 1991/8-9 poz. 103) SN stwierdza, że:
Wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia
27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich
rodzin (Dz. U. 1977 r. Nr 32 poz. 140) nie uwzględnia się przy ustalaniu zachowku.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika