Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Pytanie:

"Czy do wystawiania faktur w imieniu firmy może zostać upoważniona księgowa z biura rachunkowego prowadzącego księgowość tej firmy? Czy wystarczy zwykłe pełnomocnictwo?"

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Przede wszystkim należy odróżnić obowiązek wystawienia faktury VAT (czyli prawidłowego jej sporządzenia i wydania) od podpisania faktury VAT. Obecnie nie ma obowiązku podpisywania faktur VAT zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę towaru lub usługi (oczywiście nie ma przeszkód, aby faktury były podpisywane).

Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Jednakże zwłaszcza przy działalności gospodarczej prowadzonej w większym rozmiarze nie jest fizycznie możliwe, aby każdą fakturę wystawiał sam podatnik. W takiej sytuacji praktykuje się, że faktury wystawiane są przez osoby upoważnione przez podatnika – np. księgową zatrudnioną w firmie lub nawet przez księgową z biura rachunkowego (o ile przyjmie na siebie obowiązek wystawiania faktur). Należy zauważyć, że niekiedy zachodzi wręcz konieczność upoważnienia innej osoby do wystawiania faktur VAT, np. podczas dłuższej nieobecności podatnika-osoby fizycznej w firmie (np. z powodu choroby, wyjazdu).

W przypadku upoważnienia księgowej z biura rachunkowego wystarczające powinno być odpowiednie postanowienie w umowie o prowadzenie ksiąg (stwierdzające, że księgowa będzie upoważniona do wystawiania faktur VAT) oraz pełnomocnictwo – wystarczy zwykłe pisemne, chociaż ze względu na wagę faktur VAT w obrocie należy rozważyć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym.

W interpretacjach organów podatkowych ani w literaturze nie kwestionuje się możliwości upoważnienia przez podatnika innej osoby (np. księgowej) do wystawiania faktur VAT.

Osoba upoważniona do wystawiania faktur jest odpowiedzialna za ich prawidłowość. W szczególności ponosi odpowiedzialność karną skarbową (por. uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 30 września 2003 r., sygn. I KZP 22/2003).

Takie rozwiązanie jest niezwykle niebezpieczne dla obu stron i wymaga bardzo dużego zaufania.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika