e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia policji

Pytanie:

Rozumiem, że w trakcie przeszukania policja może uzyskać dowód potwierdzający popełnienie czynu niedozwolonego (co już potwierdza, że podejrzenie było uzasadnione). Niemniej jak jak mi się wydaje, przeszukanie musi być poparte przesłankami np. zarejestrowane zgłoszenie kradzieży (co nazwałem dowodem na uzasadnione podejrzenie). Czy na etapie rozpatrywania zażalenia policja jest zobowiązana wykazać przesłanki przeszukania (do których przeszukany ma wgląd) czy też wystarczy, że oświadczy, iż miała subiektywne przekonanie (co w zasadzie niweczy gwarancje przeszukiwanego).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia policji

28.3.2012

Zażalenie wniesione w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o policji rozpatruje właściwy miejscowo prokurator. Podstawą dla podjęcia czynności przez policję polegających np. na przeszukaniu osoby, jest istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Jest to przekonanie subiektywne danego policjanta, ale musi ono być oparte o jakieś okoliczności, które mogłyby wskazywać na popełnienie czynu zabronionego. W doktrynie wskazuje się, że musi istnieć taki zespół informacji, które obiektywnie uprawdopodabniają fakt popełnienia czynu zabronionego, subiektywnie zaś wywołują u organu procesowego (policjanta) wysoki stopień podejrzenia co do zaistnienia tego faktu. Policjant zatem powinien wskazać, jakie okoliczności zdarzenia, jego zdaniem, uprawdopodobniały fakt popełnienia czynu zabronionego. Może się okazać, iż wystarczające dla podjęcia czynności, polegającej na przykład na przeszukaniu bagażu, będzie jego pozostawienie na dworcu bez opieki przez dłuższą chwilę. Wystarczające może się okazać np. dziwne zachowanie danej osoby, które może wskazywać, że coś ukrywa, a w okolicy doszło do kilku napadów lub kradzieży . Stąd nie wystarczy, że policjant oświadczy, że miał subiektywne przekonanie, ale powinien wskazać jeszcze na okoliczności, które jego zdaniem uprawdopodobniały fakt popełnienia przestępstwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ