Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Pytanie:

"Spółka z siedzibą na Cyprze i rejestracją VAT na Cyprze korzystała z usług załadunku, transportowych w Polsce wykonywanych przez polskie firmy. Usługi te były wykonywane bez naliczania polskiego VAT, a do rozliczenia VAT zobowiązany był nabywca - firma z Cypru. Firma z Cypru zarejestrowała się teraz w Polsce dla potrzeb VAT. Czy firmy polskie - podwykonawcy - powinni teraz wystawiać faktury dla firmy z Cypru z podaniem jej polskiego nr VAT i naliczać jednocześnie polski VAT? Czy będzie błędem jeśli firmy polskie - podwykonawcy - będą nadal na swoich fakturach podawały cypryjski numer VAT spółki i nie naliczały VAT polskiego?"

Odpowiedź prawnika: Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Fakt, iż kontrahenci zagraniczni są w Polsce zarejestrowani dla celów podatku od towarów i usług, co do zasady nie ma znaczenia dla przepisów określających miejsce świadczenia przy świadczeniu usług w podatku od towarów i usług (VAT), gdyż w przepisach jest mowa o siedzibie lub stałym miejscu prowadzenia działalności (por. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli kontrahenci mają siedziby poza granicami kraju, nie posiadają stałego personelu ani urządzeń technicznych służących prowadzeniu działalności - nie można uznać, że mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski (por. Postanowienie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 25 stycznia 2005 r., US40/VAT/I/189/2005/ADB).

W przypadku usług transportowych i usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, przede wszystkim należałoby jednak wyjaśnić, w którym miejscu (za granicą czy w Polsce) dana usługa transportowa i załadunku jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). W szczególności istotne jest czy usługa została wykonana pomiędzy dwoma państwami członkowskimi, czy też tylko na terytorium jednego kraju (np. Polski).

W drugim przypadku - jeżeli transport odbywa się tylko na terytorium jednego kraju (np. Polski) - wówczas miejscem opodatkowania jest co do zasady terytorium owego kraju (Polska). W takim przypadku obowiązek opodatkowania usługi VAT spoczywa na polskich firmach świadczących te usługi.

Natomiast usługa transportu towarów rozpoczynająca się na terytorium jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i kończąca na terytorium innego państwa członkowskiego UE stanowi tzw. wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Uznaje się ją za wykonaną i opodatkowaną tam, gdzie transport się rozpoczyna, chyba że odbiorca usługi jest zarejestrowany w którymkolwiek państwie członkowskim UE dla celów VAT. W tym wypadku podanie tego numeru VAT przez odbiorcę usługi powoduje przeniesienie opodatkowania usługi do państwa członkowskiego, które wydało ten numer. Wówczas należny VAT od usług transportowych rozlicza na zasadzie samonaliczenia odbiorca usług (import usług transportowych).

Odnośnie usług pomocniczych - zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit b) ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o VAT przepis zgodnie z którym, w przypadku gdy nabywca wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer, stosuje się również do usług pomocniczych jeżeli usługi te są bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika