e-prawnik.pl Porady prawne

Utrata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Mam 8-letnią wnuczkę, której ojciec się nią nie interesuje. Gdy córka była w ciąży nie łożył na jej utrzymanie. Nie pracował i nadal nie pracuje. Po niecałym miesiącu od ślubu cywilnego córka wróciła do mnie do domu. Alimenty na dziecko musiała wyegzekwować w sądzie i pobiera je z Banku Alimentacyjnego. Około 2 lat temu związała się z innym mężczyzną i ma z nim 15-miesięcznego syna. Jest na III gr. inwalidzkiej (bo spadła z IV p. na dół) i co pół roku jeździ na Komisję Lekarską po orzeczenie o niezdolności do pracy i prawie do renty. Ma ok. 450 zł renty miesięcznie, a na córkę 400 zł alimentów. Jej teraźniejszy partner pracuje jako górnik i zarabia ok. 2000 zł. z czego płaci na byłą żonę i dziecko 800 zł alimentów. Chcą zalegalizować swój związek w USC, ale córka boi się, że wychodząc za mąż Bank Alimentacyjny wstrzyma wypłatę alimentów na dziecko. Chciałabym się dowiedzieć, czy córka wychodząc za mąż będzie nadal otrzymywać alimenty z Banku na dziecko oraz czy i kiedy może zmienić nazwisko na nazwisko męża (za którego wówczas wyjdzie za mąż)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Utrata alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Warunkiem pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego nie jest status np. samotnej matki, ale brak możliwości ściągnięcia alimentów w drodze egzekucji od zobowiązanego (jest to niemożliwe całkowicie lub częściowo) oraz dochód rodziny uprawniająćy do powyższych świadczeń. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 12 miesięcy - od czerwca danego roku do końca maja następnego roku - nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy. Oświadczenie o zmianie nazwiska, które każde z małażonków bęzie nosił po zawarciu małżeństwa może być złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bezpośredno po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez tego kierownika zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ