Wgląd do notatek sporządzonych przez Policję

Pytanie:

Czy osoba wzywająca Policję na interwencję ma potem zawsze prawo wglądu (nawet z kilku lat) do notatek, protokołów sporządzonych z tych interwencji? Czy dopiero kiedy jest wszczęte dochodzenie dotyczące tego samego podejrzanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Dostęp do akt sprawy ma także osoba, która uzyskała korzyść majątkową z popełnionego przestępstwa. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Natomiast w postępowaniu przed organami policyjnymi, osoba, która zawiadomiła Policję o danym zdarzeniu nie ma prawa wglądu w notatki, protokoły itp. Dokumenty te stanowią część materiału operacyjnego i nie wydaje się, by Policja udostępniała te dokumenty.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

a

14.2.2013 23:30:35

Re: Wgląd do notatek sporządzonych przez Policję

Bardzo polubiłem tekst: nie wydaje mi się... Albo jest możliwość, albo jej nie ma.

Prawy

25.10.2011 12:56:17

Re: Wgląd do notatek sporządzonych przez Policję

Prawnik piszacy ta odpowiedź jest w błedzie. Wystarczy przeczytać orzeczenie II SAB/Wa 200/09

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: