Wiarygodność świadka

Pytanie:

Czy może być powołana na świadka osoba i czy będzie to wiarygodny świadek, który jechał w samochodzie biorącym udział w kolizji drogowej? Kolizja nastąpiła z samochodem służbowym, a świadek jest członkiem załogi użytkującej ten samochód.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zeznania świadków stanowią jeden z rodzajów dowodów, jakie mogą być przeprowadzone w trakcie postępowania sądowego. O tym, czy dana osoba zostanie przesłuchana, decyduje sąd.

Zarówno w procesie cywilnym, jak i w procesie karnym obowiązuje swobodna ocena dowodów przez sędziego. Wg Kodeksu postępowania cywilnego sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów wg własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Wg Kodeksu postępowania karnego sąd swobodnie ocenia dowody z uwzględnieniem zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego. W związku z tym nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, jaką wiarygodność będzie miał dowód z zeznań świadka w sytuacji opisanej w pytaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

nurofen

27.6.2010 9:14:32

Re: Wiarygodność świadka

Witam.Sąd 1ej instancji w uzasadnieniu wyroku podważył moje zeznania,uznając je za sprzeczne,ponieważ w pierwszyn zeznaniu powiedziałem,że "wjechała sią pędu",a w drogim "oparła się o przód maski" Czy to ma sens?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: