Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Pytanie:

"Czy \"wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu\" musi poprzedzać \"wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu\", czy też nie jest to konieczne? W roku 1996 na podstawie testamentu odziedziczyłam połowę mieszkania po zmarłym ojcu. Do tej pory nie załatwiałam nic w tym kierunku. W mieszkaniu mieszka moja mama, która swoją połowę zapisała również na mnie. Co robić w takiej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Ustawa nie przewiduje wprawdzie jakichkolwiek wypadków pozwalających lub usprawiedliwiających niewydanie testamentu, ale mimo to każde uchylanie się od jego złożenia jest - wobec kategorycznego nakazu - bezzasadne. Niezależnie od tego, czy powstała szkoda i czy poszkodowany jej dochodzi, sąd może nałożyć na uchylającego się grzywnę. Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Celem otwarcia i ogłoszenia testamentu jest więc przede wszystkim ujawnienie jego treści, aby zainteresowane osoby oraz organy mogły oficjalnie dowiedzieć się o powołaniu do spadku, zapisach, poleceniach itd. Tak więc do dziedziczenia testamentowego może z oczywistych względów dojśc dopiero po ujawnieniu i ogłoszeniu testamentu. Kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, które może zostać złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia w tym terminie jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi). Po dokonaniu powyższych czynności możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika