e-prawnik.pl Porady prawne

Wyjawienie majątku - czy dłużnik może kłamać?

Pytanie:

Złożyłem wniosek o wyjawienie majątku przez niewypłacalnego dłużnika. Obawiam się jednak, ze dłużnik będzie kłamał i zatajał majątek tak jak przed Komornikiem. Wniosek złożyłem przed 1 V 2012 r. Czy dłużnik składając wykaz majątku ma rygor odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przed sądem i czy ma obowiązek podać również majątek, którego wyzbył się na rzecz innych osób? Jeżeli nie ma takiego rygoru to jaki byłby sens tej instytucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyjawienie majątku - czy dłużnik może kłamać?

31.5.2012

Dłużnik składa przyrzeczenie po złożeniu wykazu majątku i potwierdzeniu, że wykaz wyczerpuje wszystkie składniki majątku. Znaczenie złożonego zapewnienia wyraża się w tym, że złożony przez dłużnika wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny. Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza dłużnika o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 i 6 k.k.). Dłużnik może więc liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania karnego na wypadek podania nieprawdy. Impulsem do złożenia wyjawienia zgodnego z prawdą powinna być także świadomość tego, że komornik na żądanie wierzyciela może poszukiwać majątku - w takich okolicznościach mogą wyjść na jaw zatajenia dłużnika.

Jak z kolei wynika z przepisu art. 915 § 2 k.p.c., wykaz i przyrzeczenie sąd odbierze niezwłocznie. W uzasadnionych wypadkach sąd może wyznaczyć dłużnikowi termin nie dłuższy niż tydzień. Maksymalny termin tygodniowy jest podyktowany szczególnymi okolicznościami  i de facto powinien być stosowany wyjątkowo – może dawać bowiem dłużnikowi czas na ukrycie majątku. Sąd powinien więc przeprowadzić czynności najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku przez wierzyciela. Niezwłoczność natomiast wprowadzona jest w tym celu, aby uniemożliwić takie działania dłużnikowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ