Wykorzystywanie utworów muzycznych

Pytanie:

Czy można wykorzystać nieodpłatnie utwory muzyczne lub słowno-muzyczne. Jako ścieżkę dźwiękową w niekomercyjych filmach niezależnych (produkcji amatorskiej) przeznaczonych do oglądania przez większą ilość osób, jeśli taki film jest przedsięwzięciem całkowicie nie nastawionym na zysk?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Fundamentalną zasadą w prawie autorskim jest, iż tylko uprawniony może korzystać z utworu. Najczęściej będzie to sam twórca, w pewnych przypadkach inna osoba (np. pracodawca, jeśli utwór został stworzony przez pracownika w ramach wykonywanej przez niego pracy). Inne osoby mogą korzystać z utworu tylko w ramach zawartej z osobą uprawnioną umowy (umowy o przeniesienie praw autorskich lub licencji) lub w ramach dozwolonego użytku. Przepisy o dozwolonym użytku nie przewidują jednak możliwości wykorzystania przez Pana utworu w opisany przez Pana sposób. Sam fakt, iż zamierza Pan wykorzystywać utwór w niekomercyjny sposób nie powoduje, że nie musi Pan uzyskać zezwolenia osoby uprawnionej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Artur

20.12.2009 23:12:13

Re: Wykorzystywanie utworów muzycznych

To jak można zgodnie z prawem wykorzystać określony utwór muzyczny na stronie internetowej jako podkład do prezentowanych zdjęć ? Jak znaleźć właściciela praw autorskich i uzyskać jego zgodę lub podpisać umowę na płatne wykorzystanie ? Mam upatrzony utwór muzyczny.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: