Wykroczenie niepokojenia

Pytanie:

Na czym wykroczenie niepokojenia i wprowadzania w błąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks wykroczeń, art. 107 k.w.: „Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”. Czyn sprawcy wykroczenia określonego w powyższym artykule polega na wprowadzeniu w błąd innej osoby albo na innym niepokojeniu. Zachowania te są nakierowane na dokuczenie pokrzywdzonemu. Wprowadzenie w błąd polega na podawaniu nieprawdziwych danych,
niezgodnych z rzeczywistością, na podstawie których wprowadzony w błąd może wysnuć fałszywe wnioski o rzeczywistym stanie rzeczy, np. nieprawdziwe zawiadomienie o śmierci bliskiej osoby (zob. G. Kasicki, A. Wiśniewski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008 rok). Forma wprowadzenia w błąd nie została określona w komentowanym przepisie, może więc nastąpić słownie, pisemnie lub w formie elektronicznej (np. za pomocą nieprawdziwej wiadomości e-mail). Niepokojenie polega na doprowadzeniu do powstania u osoby niepokojonej uczucia obawy, może polegać na naruszeniu spokoju i równowagi psychicznej, wywołaniu uczucia gniewu, złości, niesmaku lub oburzenia. Może też polegać np. na natarczywym, wielokrotnym dzwonieniu do drugiej osoby bez potrzeby (zob. I. Śmietanka, w: J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszaw 1974 rok).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY