e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokie alimenty

Pytanie:

Od czego zależy wysokość alimentów? Co sąd bierze pod uwagę ustalając kwotę alimentów ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokie alimenty

18.7.2013

Zgodnie z treścią art. 135 k.r.o. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Mówiąc w sposób prostszy, wysokość należnych dziecko alimentów zależy od:

  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka;
  • realnych potrzeb dziecka (inne są potrzeby małego dziecka, a np. dziecka studiującego);
  • zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica (inne są możliwości zarobkowe małego dziecka, a inne studenta, studiującego w trybie zaocznym);
  • warunków, w jakich żyją rodzice, bowiem dziecko ma prawo do życia na poziomie takim samym jak ich rodzice (wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198; por. wytyczne SN - 1987; zob. uzasadnienie uchwały SN z dnia 31 stycznia 1986 r., III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz. 4).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: wysokie alimenty

joannak-j

19.7.2013 15:8:2

Re: wysokie alimenty

Byłoby miło , aby komentarze były rzetelne. Bo jakie są możliwości zarobkowe małego dziecka? :-)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ