Zabudowa okien w budynku gospodarczym

Pytanie:

Na działce położonej na wsi znajduje się budynek gospodarczy, usytuowany w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy działki sąsiedniej (użytek rolny). W ścianie od strony tej granicy znajdują się otwory okienne. Inwestor zamierza dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu na cele mieszkalne. Ze względu na konieczność doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym, chce wykorzystać istniejące otwory okienne i zastosować luksfery szklane. Czy takie rozwiązanie w świetle przepisów jest prawidłowe przy odległości mniejszej niż 4,0 m dla budynków istniejących i adaptowanych?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co do zasady minimum:

 • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 
 • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 

Zainstalowanie luksfer w ścianie budynku nie jest traktowane jako wykucie otworów okiennych. W takim przypadku odległość tej ściany budynku od granicy działki sąsiedniej powinna wynosić 3 metry. W przedstawionym przypadku już wcześniej przy wydawaniu pozwolenia na budowę dopuszczono odstępstwo. Wydaje się więc, iż sąsiad będzie mógł zabudować otwory okienne w opisany w pytaniu sposób.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 22.6.2009

  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 15.9.2017

  Odrębna własność lokalu nie wygasa z końcem użytkowania wieczystego

  Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym (...)

 • 18.5.2017

  Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w (...)