Zagrożenie w ruchu drogowym

Pytanie:

"Jaka odpowiedzialność grozi za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?"

Odpowiedź prawnika: Zagrożenie w ruchu drogowym

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności

albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja zarzuciła Panu nieprawidłowe wykonanie manewru zawracania, co tym samym doprowadziło do kolizji z pojazdem jadącym za Panem. Przyjrzyjmy się jak kwestię zawracania regulują obowiązujące przepisy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Marek Wesołowski 2018-01-15 15:09:30

    Czy sam fakt,że drogą publiczną jednojezdniową,po prawej stronie jezdni,porusza się rowerzysta,czy fakt ten jest już sam w sobie zagrożeniem wypadku w ruchu drogowym, i wymaga szczególnej ostrożności ze strony przejeżdżających obok samochodów?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika