Zagrożenie w ruchu drogowym

Pytanie:

Jaka odpowiedzialność grozi za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności

albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja zarzuciła Panu nieprawidłowe wykonanie manewru zawracania, co tym samym doprowadziło do kolizji z pojazdem jadącym za Panem. Przyjrzyjmy się jak kwestię zawracania regulują obowiązujące przepisy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marek Wesołowski

15.1.2016 15:9:30

Re: Zagrożenie w ruchu drogowym

Czy sam fakt,że drogą publiczną jednojezdniową,po prawej stronie jezdni,porusza się rowerzysta,czy fakt ten jest już sam w sobie zagrożeniem wypadku w ruchu drogowym, i wymaga szczególnej ostrożności ze strony przejeżdżających obok samochodów?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.10.2017

  Szybciej CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)

 • 16.12.2013

  Odblaski dla pieszych obowiązkowe od 2014 roku

  W dniu 26 lipca 2013 roku uchwalona została ustawa nowelizująca ustawę prawo o ruchu drogowym. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez zmniejszenie liczby osób ginących każdego (...)

 • 28.3.2017

  Stop piratom drogowym - większe kary za przestępstwa w ruchu drogowym

  Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zwiększa kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Zmiany do (...)

 • 12.12.2013

  Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

  Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

 • 26.4.2017

  Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

  Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzi nową formę czasowej rejestracji pojazdów. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną (...)