e-prawnik.pl Porady prawne

Zajęcie konta w egzekucji administracyjnej

Pytanie:

Czy ZUS może najpierw zająć prawa majątkowe stanowiące wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika, a dopiero później przysłać zawiadomienie o tym zajęciu? Czy kolejność powinna być odwrotna? Co zrobić w przypadku, gdy ZUS najpierw zajął środki na ROR -rze, a dopiero po kilkunastu dniach przysłał zawiadomienie albo? Jakie paragrafy są adekwatne do tej sprawy? Chodzi o postępowanie egzekucyjne. ZUS jest wierzycielem i "wszedł mi już na konto", ale mnie od razu o tym nie powiadomił.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zajęcie konta w egzekucji administracyjnej

29.11.2004

Zgodnie z art. 80  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku, a jeżeli bank posiada oddziały - do właściwego oddziału, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Tak więc organ egzekucyjny, dokonując zajęcia rachunku bankowego, powinien najpierw skierować do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku, a następnie - po dokonaniu zajęcia - powiadomić zobowiązanego o zajęciu (tak też wyrok NSA z 22 grudnia 1999 r., sygn. akt III SA 8330/98).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ