Zakładanie szkoły niepublicznej (podstawówki)

Pytanie:

Data wpisu do ewidencji niepublicznej szkoły podstawowej, a data rozpoczęcia jej funkcjonowania są różne (np. wpis w czerwcu a rozpoczęcie funkcjonowania 1 wrzesień). Czy zapis art. 8 ustawy o systemie oświaty odnosi się do momentu ubiegania się o wpis (zgłoszenie do ewidencji aż do wydania decyzji i zaświadczenia o wpisie), czy odnosi się do daty rozpoczęcia działalności wskazanej w zgłoszeniu? Wpis do ewidencji nie oznacza faktycznej egzystencji szkoły. Jak rozumieć słowo "być" w art. 8 ustawy o systemie oświaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 8 ustawy o systemie oświaty stanowi, że szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że szkoła niepubliczna, która nie ma uprawnień szkoły publicznej nie może prowadzić nauczania jako szkoła podstawowa czy gimnazjum. Taka szkoła może prowadzić nauczanie jako liceum. Wiąże się to z tym, że niepubliczna szkoła podstawowa może działać tylko jako szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. Wymagania te musi spełniać na etapie rejestracji jeśli chce prowadzić nauczanie jako szkoła podstawowa od początku działalności. Nie dojdzie do wpisu do ewidencji szkoły niepublicznej, która nie ma opinii kuratora, a chce działać jako szkoła podstawowa; rejestracja byłaby bowiem bezcelowa.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w razie niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.6.2015

  Squeeze out czy delisting? A może jedno i drugie?

  Squeeze out pozwala na usunięcie ze spółki nielojalnego lub z innego powodu niechcianego akcjonariusza. Tzw. delisting prowadzi do zdjęcia spółki publicznej z giełdy.

 • 16.12.2011

  Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

 • 27.4.2018

  Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

  Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje (...)

 • 14.8.2017

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz (...)

 • 29.1.2018

  Będą elektroniczne legitymacje szkolne?

  Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – to założenie projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.