Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Pytanie:

"Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie przepisy regulują dostawy towarów akcyzowych, które będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji w barach i kantynach na terenie statków? Czy takie towary akcyzowe muszą być zaopatrzone w banderole?"

Odpowiedź prawnika: Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Polska ustawa nie przewiduje wprost zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy alkoholu, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku pływającego pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Wydaje się, iż dostawa taka mogłaby korzystać ze zwolnienia określonego w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym, z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są wprowadzane do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych.

Zwolnienie z akcyzy, o którym mowa w pytaniu, zostało natomiast uregulowane dokładnie w § 22c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 72, poz. 500). Na podstawie ust. 1 tego artykułu zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe - alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml, wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l, piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i wyroby tytoniowe - papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk, tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g, dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju lub, w przypadku importowanych wyrobów, dostarczane z wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich pod warunkiem, że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych. Ust. 2 stanowi zaś, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:

  1. alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, 
  2. win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l, 
  3. piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l 

- pod warunkiem, że powyższe wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów. 

Ust. 3 tego paragrafu wprowadza warunki, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie pod warunkiem, że:

  1. nabywca złoży prowadzącemu skład podatkowy lub, w przypadku wyrobów pochodzących z importu, naczelnikowi urzędu celnego przy ich wyprowadzaniu z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży; 
  2. sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach większych niż 1 l i piwo w opakowaniach większych niż 0,5 l, zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach; 
  3. w przypadku podróży statkiem lub promem morskim, podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich. 

Wedle natomiast ust. 4 paragrafu 22c zwolnienia, o któych mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do importowanych wyrobów, które są przeznaczane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, o ile wyroby te były objęte uprzednio procedurą składu celnego na rzecz podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych i są dostarczane bezpośrednio ze składu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów morskich.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika