Zaskarżenie wyroku o alimenty

Pytanie:

"Jeśli sąd ustali wysokość alimentów, z którą się nie zgadzam, to jak wygląda dalsza procedura formalnoprawna? Mogę odwołać się tylko raz czy więcej razy? Do sądu wyższej instancji?"

Odpowiedź prawnika: Zaskarżenie wyroku o alimenty

Od orzeczenia sądu I instancji w sprawie o alimenty służy apelacja do sądu wyższej instancji. Od wyroku sądu rejonowego, który rozpatruje sprawy o alimenty wnosi się apelację do sądu okręgowego.

Termin na złożenie apelacji uzależniony jest od tego, czy strona złożyła wniosek o uzasadnienie, czy też nie. W razie wnoszenia apelacji pożądanei jest złożenie wniosku o uzasadnienie, gdyż pozwoli to poznać rozumowanie sądu. Możliwe jest odwołanie się od orzeczenia sądu do sądu apelacyjnego (sądu wyższej instancji). W tym celu wskazane jest złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Należy to zrobić w ciągu tygodnia od ogłoszenia lub doręczenia wyroku. Po doręczeniu wyroku z uzasadnieniem strona na dwa tygodnie na złożenie odwołania – do sądu, który wydał wyrok. Nie złożenie wniosku o uzasadnienie nie tamuje możliwości odwołania. Inaczej liczy się wtedy jedynie termin na apelację. Dwa tygodnie zaczynają bowiem bieg od momentu, w którym upłynął tygodniowy termin na wystosowanie wniosku o odpis wyroku z uzasadnieniem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania cywilnego nie jest natomiast możliwa kasacja w sprawie o alimenty.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • m.T 2013-03-09 19:53:42

    czy sad ma obowiązek powiadomić mnie na piśmie o wydanym wyroku


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika