e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrzymanie przez nieumundurowaną Policję

Pytanie:

Czy policjant w cywilu, prywatnym samochodem ma prawo do zatrzymania i kontroli dokumentów. Czy policjant kierując sprawę na kolegium powinien mieć świadka, gdy sam dokonuje ustaleń warunkujących wystąpienie z takim wnioskiem o ukaranie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrzymanie przez nieumundurowaną Policję

22.3.2001

Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia. Komendant Główny Policji określa przypadki, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru. Policjant może zatrzymywać osoby i poddawać ich kontroli. W sytuacji kontroli drogowej dokonywanie dalszych czynności np. sprawdzanie stanu technicznego pojazdu zastrzeżone jest dla policjantów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie (policjanci „drogówki”).Nie zareagowanie na nakaz zatrzymania się wydany przez policjanta w warunkach opisanych powyżej rodzi konieczność stawienia się do najbliższego komisariatu i zgłoszenia tego faktu. Oczywiście w każdym przypadku Policjant zobowiązany jest do wylegitymowania się i podania informacji umożliwiających jego identyfikację. Wnioski o ukaranie kierują do kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych funkcjonariusze Policji, pełniąc w ten sposób powierzoną im przez ustawę funkcję oskarżyciela publicznego. Policjant może być świadkiem w sprawach kierowanych do kolegiów, a sprawą organów orzekających jest ocena zeznań takiego świadka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ