Zatrzymanie przez nieumundurowaną Policję

Pytanie:

Czy policjant w cywilu, prywatnym samochodem ma prawo do zatrzymania i kontroli dokumentów. Czy policjant kierując sprawę na kolegium powinien mieć świadka, gdy sam dokonuje ustaleń warunkujących wystąpienie z takim wnioskiem o ukaranie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia. Komendant Główny Policji określa przypadki, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru. Policjant może zatrzymywać osoby i poddawać ich kontroli. W sytuacji kontroli drogowej dokonywanie dalszych czynności np. sprawdzanie stanu technicznego pojazdu zastrzeżone jest dla policjantów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie (policjanci „drogówki”).Nie zareagowanie na nakaz zatrzymania się wydany przez policjanta w warunkach opisanych powyżej rodzi konieczność stawienia się do najbliższego komisariatu i zgłoszenia tego faktu. Oczywiście w każdym przypadku Policjant zobowiązany jest do wylegitymowania się i podania informacji umożliwiających jego identyfikację. Wnioski o ukaranie kierują do kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych funkcjonariusze Policji, pełniąc w ten sposób powierzoną im przez ustawę funkcję oskarżyciela publicznego. Policjant może być świadkiem w sprawach kierowanych do kolegiów, a sprawą organów orzekających jest ocena zeznań takiego świadka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Uprawnienia osoby zatrzymanej

  Uprawnienia przysługujące zatrzymanemu są gwarancją podstawowych praw człowieka. Mają zapewnić, żeby osoba nie została bezpodstawnie i niesprawiedliwie pozbawiona wolności. Uprawnienia te dotyczą (...)

 • Zatrzymanie - kiedy, na jak długo, jaki organ i w jakich okolicznościach może mnie zatrzymać?

  Artykuł zawiera informacje o tym z jakich powodów i na jak długo Policja może zatrzymać osobę. Czy stan nietrzeźwości może być wyłącznym powodem zatrzymania? Kiedy należy zwolnić zatrzymanego? (...)

 • Uprowadzenie dziecka przez rodzica

  Rozwój komunikacji oraz zniesienie barier administracyjnych przy przekraczaniu granic państwowych ułatwiły nie tylko swobodne podróżowanie, ale spowodowały, że mniej przeszkód (...)

 • Jak zgłosić przestępstwo?

  Jeśli dana osoba jest świadkiem albo ofiarą przestępstwa, np. ktoś ukradł jej samochód albo rower ktoś ją oszukał, to może ona zgłosić takie zdarzenie na policji albo (...)

 • Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

  Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie (...)

NA SKÓTY