Zażalenie na postanowienie o dziale spadku

Pytanie:

"W jaki sposób, gdzie i w jakim okresie, można odwołać się od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego działu spadku?"

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na postanowienie o dziale spadku

Na postanowienie sądu w przedmiocie działu spadku przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Zażalenie wnosi sie do sądu pierwszej instancji. Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • emka 2012-08-16 14:42:04

    Zgodnie z art 518 k.p.c. - w postępowaniu nieprocesowym - od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy - a takim jest bez wątpienia postanowienie wydane w przedmiocie działu spadku przysługuje apelacja a nie zażalenie !


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika