Zażalenie na zatrzymanie rzeczy

Pytanie:

Czy istnieje możliwość odwołania się od postanowienia prokuratora dotyczącego zajęcia mienia podejrzanego w toku postępowania wyjaśniającego? Okoliczności tej decyzji związane są prawdopodobnie z odwołaniem od wcześniejszego postanowienia ze wskazaniem na niekompetencję podjętych działań w toku toczącego się postępowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 217 kodeksu postępowania karnego, rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu. Na postanowienie o zatrzymaniu rzeczy przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały poprzez zatrzymanie naruszone. Zażalenie to należy wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli przepisy nakazują doręczenie postanowienia, od daty doręczenia. W przypadku zatrzymania rzeczy kodeks postępowania karnego przewiduje obowiązek doręczenia postanowienia o zatrzymaniu, a więc termin 7-dniowy do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: