Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Miasto x uchwaliło plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść jest dla mnie niekorzystna, gdyż warunki dla budowy, którą planowałem są tak wygórowane, że aż niemożliwe do spełnienia. Decyzja została wydana w 2006 r. Bardzo zależy mi na zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. W jaki sposób i na podstawie jakich przepisów mogę to zrobić? Czy mogę wnieść o zmianę planu, mimo ze decyzja jest z 2006 r. Czy istnieje jakaś droga sądowa dochodzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Nie istnieje żadna procedura zgłoszenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski można składać na etapie sporządzania stadium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 21 dni od jego ogłoszenia. Po podjęciu uchwały przez radę gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnioski od zainteresowanych stron nie są uwzględniane. Jednakże na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje oceny planów zagospodarowania przestrzennego w szczególności z uwzględnieniem wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może więc Pan wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale wniosek ten nie jest dla żadnego organu gminy wiążący. Nie jest jednak wykluczone, że rada gminy przychyli się do Pana wniosku, jeśli uzna go za zasadny. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w tym samym trybie jak jego uchwalenie (uchwała rady gminy). Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie można dochodzić na drodze sądowej.

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może domagać się od gminy:

  1. odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,
  2. wykupienia nieruchomości lub jej części,

Gmina może zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania za poniesiona szkodę albo obowiązku wykupienia nieruchomości lub jej części, jeżeli zaoferuje właścicielowi nieruchomości zamianę na inną nieruchomość, a właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na taką zamianę.

Jeżeli jednak właściciel nieruchomości nie skorzystał z możliwości uzyskania odszkodowania lub wykupienia przez gminę nieruchomości, a dokonuje zbycia nieruchomości, może on domagać się od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika