Zmiana powództwa

Pytanie:

Do jakiego momentu można zmienić treść pozwu już złożonego do sądu? Termin rozprawy już wyznaczono. Czy można na pierwszej rozprawie złożyć na piśmie treść nowego pozwu (sprawa cywilna)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu (np. jeśli pierwotnie wartość przedmiotu sporu wynosiła 50 tys. zł, a po zmianie powództwa żądanie zostało rozszerzone do wartości 80 tys. zł, zmienia się właściwość sądu z sądu rejonowego na sąd okręgowy). Zmiana powództwa, jeśli jest dopuszczalna, jest możliwa aż do zamknięcia rozprawy, czyli może być zgłoszona również na pierwszej rozprawie. Jeśli natomiast zmiana powództwa, polegająca na zgłoszeniu nowego roszczenia obok roszczenia pierwotnego, nie jest dopuszczalna (ze względu na zmianę właściwości sądu z sądu rejonowego na sąd okręgowy), sąd przekaże całe zmienione powództwo właściwemu sądowi okręgowemu. Jeśli zaś zmiana powództwa, polegająca na zgłoszeniu nowego roszczenia obok roszczenia pierwotnego nie jest dopuszczalna ze względu na zmianę innej właściwości (np. zachodzić będzie konieczność zmiany trybu postępowania np. na postępowanie w sprawach gospodarczych), sąd rozpozna nowe roszczenie jako sprawę oddzielną jeżeli jest dla tej sprawy właściwy, a jeśli właściwy jest inny sąd - sprawa zostanie mu przekazana. Jednakże należy pamiętać, iż zmiana powództwa nie może prowadzić do zamiany dotychczasowego powództwa nowym, nie mającym żadnego związku z powództwem pierwotnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: