Zwrot kosztów utrzymania od dzieci

Pytanie:

Czy ojciec może wysuwać roszczenia w stosunku do pełnoletnich dzieci, co do zwrotu poniesionych na nie wydatków np. z tytułu spłat obciążeń bankowych jeśli zdarzenie miało miejsce 3, 4 lata wstecz?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny, polegający na utrzymaniu dzieci do momentu, w którym będą one mogły utrzymać się samodzielnie (do momentu zakończenia edukacji, uzyskania zawodu). Również potem może być ustanowiony obowiązek alimentacyjny w orzeczeniu sądowym, gdy zajdą przewidziane prawem przesłanki.

Jeżeli zatem Pańskie świadczenia wybiegają poza obowiązek alimentacyjny, to mogą być dochodzone przez sądem (jeżeli tylko nie uległy przedawnieniu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marek W.

26.3.2015 12:29:29

alimenty na dorosłego sprawnego syna

Jeśli syn ma skończone 25lat i dobrowolnie płaciłem przez te lata alimenty gdyż studiował. Obronił inżyniera , teraz przeciąga z obroną magistra, bo chce abym dłużej płacił. Podobno ma jakieś prace zlecone., jakąś pracę. Czy mam obowiązek dalej płacić? Sam nigdy nie wnosił do sądu o płacenie alimentów.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: