Zwrot niesłusznie wyegzekwowanych kwot

Pytanie:

Całe zdarzenie miało miejsce jakieś pół roku temu. Firma nasza była dłużnikiem innej firmy. Wierzyciel zdecydował się skierować sprawę do sądu i otrzymał uprawomocniony wyrok. Skierował sprawę do postępowania komorniczego i... komornik zaczął działać. Zobowiązanie nasze częściowo zostało zaspokojone poprzez zajęcie przez komornika środków z konta bankowego oraz poprzez nasze własne wpłaty bezpośrednio do wierzyciela. W tak zwanym "międzyczasie", z uwagi na wcześniejsze błędy proceduralne, wyrok został cofnięty i sprawa skierowana do ponownego rozpatrzenia przez sąd. Uchylenie wyroku i jednocześnie spełnienie świadczenia pieniężnego (w okresie działań prowadzonych przez komornika) spowodowało, że żądania strony powodowej stały się bezzasadne. Niemniej jednak koszty - szczególnie komornicze zostały zapłacone i... I teraz mam pytanie: czy jest jakaś szansa, aby odzyskać przynajmniej jakąś część tych kosztów? Czy płatności zapłacone poprzednio na konto wierzyciela "nadmiarowo" (powyżej naszego zobowiązania - mające na celu pokrycie kosztów egzekucji komornika) można w chwili obecnej skompensować z bieżącymi zobowiązaniami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd jest wynikiem wniesienia skargi o wznowienie postępowania, to na mocy art. 415 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, sąd zmieniajac lub uchylając wyrok orzeka w orzeczeniu końcowym, na wniosek skarżącego, o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia. Zwrot tego świadczenia nie wyłącza możliwości dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku, zatem po wydaniu orzeczenia końcowego przez sąd, mozliwe jest dochodzenie zwrotu zapłaconych kosztów egzekucyjnych od zaspokojonego wierzyciela w odrębnym postępowaniu. Jednak do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, koszty te nie mogą być potrącone z bieżących wierzytelności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY