Agent turystyczny w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych

Pytanie:

"Kto jest agentem turystycznym w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych?"

Odpowiedź prawnika: Agent turystyczny w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych

Agentem turystycznym – w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (art. 3 pkt 7) jest przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Natomiast pośrednikiem turystycznym jest przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych (art. 3 pkt 6 ustawy o usługach turystycznych).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika