Akcyza na wyroby węglowe

Pytanie:

Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to nowość - i robimy to pierwszy raz. Jak liczyć akcyzę? Przykład: wartość opałowa 23,8, stawka akcyzy 1,28, ilosć 200 ton. Akcyza dla 1 tony wynosi 23,8 x 1,28 = 30,464. Czy do obliczeń wartości akcyzy brać 30,464 czy 30,46 i dopiero mnożyć z ilością? Jak zaokrąglamy wynik? Spotkałam się też z innym podejściem: wartość opałowa x ilość (23,8 x 200 = 4 760 (ta wartość zaokrąglana do 3 m po przec.) i dopiero x stawka akcyzy 1,28. Najczęściej wyniki wyjdą te same, ale w zależności od danych - mogą wyjść różnice w zaokrągleniach. Poza tym, czy akcyzę już na końcu - zaokrąglamy do pełnych złotych od każdej sprzedaży, czy dopiero sumę miesięczną wszystkich transakcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.2.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akcyza na wyroby węglowe

Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 6 ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ). Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

1)   23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;

2)   8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;

3)   27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.

Porady prawne

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Zatem najpierw należy ustalić podstawę opodatkowania, a potem zastosować stawkę akcyzy. Przy sprzedaży np. 200 ton węgla CN 2701 mnoży się 200 x 23,8 GJ = 4760 GJ. To jest podstawa opodatkowania. Podstawa x stawka podatku = 6.092,80 zł.

Odnośnie zasady zaokrąglania do pełnych złotych (art. 63 Ordynacji podatkowej) należy mieć na uwadze, iż zasady dotyczące zaokrągleń dotyczą rozliczeń z fiskusem, nie z kontrahentami. Zaokrąglenia zatem dokonuje się dopiero na moment deklarowania podstawy opodatkowania organom podatkowym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: