Aktualizacja NIP

Pytanie:

Czy jeżeli jestem zobowiązany do złożenia aktualizacyjnego NIP-1 w związku ze zmianą zameldowania (jest to również zmiana miejsca zamieszkania) z tytułu działalności gospodarczej, powodującego zmianę urzędu skarbowego, to czy również jestem zobowiązany do złożenia NIP-3 wraz z rozliczeniem rocznym?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Aktualizacja NIP

Zasady aktualizacji NIP określają art. 9 i 10 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez podatników podatku od towarów i usług i akcyzowego - nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podatnicy niebędący podatnikami VAT powinni to zrobić nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Zgłoszenie aktualizacyjne obejmuje dane, które zmieniły się, a które były przedmiotem zgłoszenia identyfikacyjnego. Zatem zmiana miejsca zameldowania i miejsca zamieszkania powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego.

Właściwym naczelnikiem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku od towarów i usług. Właściwym więc urzędem jest urząd ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności wykonywane są przez podatnika na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - urząd właściwy ze względu na siedzibę podatnika, a w sytuacji gdy podatnik jej nie posiada, urząd skarbowy ze względu na jego miejsca zamieszkania. Dopiero w sytuacji, gdy nie da się ustalić właściwości miejscowej za pomocą ww. zasad, właściwym urzędem skarbowym staje się II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Dla podatników niebędących podatnikami podatki VAT, lecz tylko podatku dochodowego właściwym naczelnikiem jest naczelnik właściwy dla płacenia tego podatku.

Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą to NIP-1. Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej to NIP-3. Odpowiednio stosuje się te formularze do zgłoszeń aktualizacyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: