*Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

Pytanie:

Ocena studenta wraz z jego nazwiskiem i imieniem została udostępniona na stronie internetowej uczelni. Jak długo należy przechowywać zgodę studenta na umieszczenie jego danych osobowych na stronie www?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: *Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie określają żadnego terminu, w jakim administrator ma obowiązek przechowywać dokument, w którym student wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych. Jednak należy pamiętać, że możliwie najdłuższy przechowywania leży przede wszystkim w interesie administratora danych, z uwagi na kwestie udowodnienia przez niego, iż dane studenta przetwarzane są legalnie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne