Faktura zaliczkowa a przychód

Pytanie:

Po otrzymaniu od nabywcy 12.200 zł w sierpniu wystawiliśmy fakturę zaliczkową na 12.200 zł brutto. Za sierpień rozliczony został w całości VAT należny z tej faktury 2.200 zł i część kwoty netto: 4.000 zł, jako przychód z tytułu wykonanej usługi w sierpniu. We wrześniu z tytułu wykonania następnej usługi dla tego nabywcy, do przychodu zaliczyliśmy pozostałe 6.000 zł na podstawie kopii faktury wystawionej przez nas w sierpniu z adnotacją, że ta część dotyczy usługi wykonanej we wrześniu. Czy postępujemy prawidłowo?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Faktura zaliczkowa a przychód

23.11.2005

Zaliczka powoduje różne konsekwencje podatkowe, w szczególności różny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług i w podatku dochodowych.

Dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) płatność dokonaną przykładowo w sierpniu za usługi, które mają być świadczone we wrześniu, trzeba potraktować jako płatność dokonaną przed wykonaniem usługi, zaś wystawioną fakturę jako fakturę zaliczkową. W tym przypadku – na mocy art. 19 ust. 11 ustawy o VAT – od otrzymanej płatności powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Z kolei dla potrzeb podatku dochodowego nie zalicza się do przychodów „pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych” (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; art. 14 ust. 3 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podsumowując, podatnik postępujący prawidłowo wlicza pobrane zaliczki do obrotu dla potrzeb podatku VAT, natomiast nie wlicza ich do przychodów dla potrzeb podatku dochodowego (są przychodem, kiedy stają się wynagrodzeniem za usługę).

Potrzebujesz porady prawnej?