Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Pytanie:

Urząd Gminy zakupił w maju 1994 roku wóz bojowy strażacki, który jest naszym środkiem trwałym. W grudniu 1994 roku Urząd Gminy zarejestrował się jako podatnik podatku VAT - wobec powyższego nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego. Samochód był używany przez naszą Ochotniczą Straż Pożarną, której celem są działania ratownicze prowadzone podczas pożarów, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia nieodpłatnie. W obecnej chwili chcemy sprzedać nasz wóz bojowy i mamy problem i pytanie - jaką zastosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży tego wozu bojowego? Należy nadmienić, że zakupem jest zainteresowana inna Ochotnicza Straż Pożarna. Jaką stawkę podatku VAT przy sprzedaży wozu bojowego należy zastosować w opisanej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.2.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Z treści art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku VAT wynosi 8%. Natomiast w załączniku tym zostały wymienione towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej - m.in. w poz. 129 został wymieniony sprzęt przewozowo-samochodowy:

    1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,

    2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

    Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne