Korekta zeznania dla podatku od spadków i darowizn

Pytanie:

W związku z odziedziczonym spadkiem po matce (mieszkanie i działka w okolicach Warszawy) złożyłam do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe, do którego załączyłam operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę wykazując tę działkę jako grunty użytkowe. W trakcie postępowania podatkowego okazało się, że odziedziczona działka jest gruntem rolnym i musiałam przeprowadzić dodatkowe postępowanie spadkowe w sprawie dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Działka ma powierzchnię 0,2 ha. Czy możliwa jest korekta złożonego zeznania, aby móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn - jak przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Korekta zeznania dla podatku od spadków i darowizn

Podatnik podatku od spadków i darowizn ma obowiązek ustalić samodzielnie, co wchodzi w skład nabytego majątku, jak i wartość poszczególnych składników. Dokonuje tego na urzędowym druku zeznania podatkowego.

W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe powstaje jednak z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku. Jeżeli organ podatkowy w trakcie prowadzonego postępowania dowiedział się, że część majątku nie jest nieruchomością użytkową (jak zakwalifikował ją w zeznaniu podatnik), a gospodarstwem rolnym zwolnionym z mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z podatku od spadków i darowizn, powinien przed wydaniem decyzji wezwać podatnika do dokonania korekty zeznania. Oczywiście nie ma przeszkód, żeby sam podatnik złożył korektę zeznania, bez czekania na wezwanie z urzędu (uprawnienie to ulega jednak zawieszeniu na czas trwającego już postępowania podatkowego).

Porady prawne

Jeżeli organ wydał decyzję, w której nie uwzględnił zwolnienia, strona powinna wnieść - w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji - odwołanie do właściwego organu odwoławczego, przy czym wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 223 Ordynacji podatkowej). Ponadto w ostateczności możliwe jest stwierdzenie nieważności takiej decyzji (art. 247 O.p.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne