Prawo podatkowe: Podatek od spadków i darowizn - Porady prawne

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

Mój dobry kolega jest w trakcie rozwodu. Chcę podarować mu samochód wartości 5000 zł. Jak napisać umowę darowizny, aby żona kolegi nie rościła sobie pretensji do połowy wartości (...)

Darowizna gospodarstwa rolnego

Mój ojciec chciałby przepisać na mnie swoje gospodarstwo rolne w akcie darowizny. Powierzchnia około 6 ha z czego około 2 ha to las. Co należy zrobić i gdzie się udać, żeby sprawę załatwić? (...)

Darowizna na rzecz syna

Mieszkam w raz z mężem w Niemczech. Za niedługo mój syn spodziewa się dziecka. Chcieliśmy mu przelać euro na konto . W jaki sposób zrobić to w zgodzie z prawem?

Czy Urząd Skarbowy może skontrolować spadek, który otrzymałem?

Witam serdecznie, Po śmierci rodziców dziedziczę pewną kwotę pieniędzy na rachunkach bankowych i w postaci obligacji oraz jednostek funduszy, razem kilkaset tysięcy złotych. Jestem jedynym spadkobiercą. (...)

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Do której grupy podatkowej należy zaliczyć konkubenta?

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Zwolnienie od podatku od darowizny

W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

Zwolnienie z podatku darowizn między członkami najbliższej rodziny

Na czym polega zwolnienie z podatku darowizn między członkami najbliższej rodziny?

Siostra chce podarować mi samochód, czy zapłacę podatek?

Siostra chce podarować mi samochód, czy zapłacę podatek?

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Matka chce zawrzeć z córką umowę dożywocia (własnościowy lokal mieszkalny w zamian z opiekę).Czy taka umowa rodzi skutki podatkowe dla stron (podatki od czynności cywilno-prawnych, dochodowe, (...)

Podatek od spadków

Ojciec zmarł w 1986 roku a matka w 2005 roku. Spadkobiercami są troje dzieci. Przedmiotem spadku jest nieruchomość rolna oraz nieruchomość zabudowana. Postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło (...)

Rozłożenie na raty podatku od spadku

Chodzi o podatek od spadku z roku 2006. Czy w praktyce częste jest wyrażanie zgody przez urząd skarbowy (opinie wydaje prezydent miasta) na odroczenie podatku od spadku lub na rozłożenie takiego podatku (...)

Przelew z konta wspólnego na własne a darowizna

Moja babcia (91lat), wdowa od wielu lat, zmarła w lutym br. Został po niej notarialny testament w którym zapisała wszystko na swoją córkę, wdowę od 2006 roku. Pieniądze babci na koncie w dniu (...)

Stwierdzenie zasiedzenia na nieżyjące osoby

W 2005 roku nabyłem przed notariuszem 3 działki gruntu. Niedawno odpowiedni sąd po postępowaniu z mojego wniosku wydał postanowienie stwierdzające nabycie w 1971 roku i 1988 roku przez zasiedzenie (...)

Rozdzielność majątkowa a wydatki rodzinne

Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. Rok temu zawarliśmy umowę małżeńską majątkową dotyczącą ustanowienia rozdzielności majątkowej zwykłej. Mamy dzieci i razem prowadzimy zwykłe życie rodzinne. (...)

Darowizna - formularz zgłoszenia SD-Z2

W ciągu ostatnich 5 lat dostałem od brata jedną darowiznę na kwotę 9500 zł. Ponieważ jest to kwota wolna od podatku od darowizn wiec nie była ona nigdzie zgłaszana, jak również była to darowizna (...)

Ustanowienie bezpłatnej dożywotnej służebności

Wraz z ojcem jesteśmy właścicielami lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym: ja - 1/4, tato 3/4 części. Chcielibyśmy ustanowić notarialnie bezpłatną dożywotnią służebność mieszkania na (...)

Darowizna pieniężna od brata

Otrzymałam przelewem środki pieniężne (przekraczające kwotę nieopodatkowaną) od brata na zakup mieszkania, które mój bank zaksięgował 3 lipca 2009. Brat posiada wspólny rachunek bankowy z żoną. (...)

Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy można udziały w sp. z o.o. przekazać osobie z najbliższej rodziny (bratu, ojcu) jako darowiznę? Czy przekazanie udziałów jako darowizny niesie takie same skutki prawne jak sprzedaż tych udziałów (...)

Darowizna żonie w kilku przelewach

Pod koniec roku 2009 wykonałem kilka przelewów po ok. 2000 zł na konto mojej żony, o łącznej sumie ok. 14.000 zł. Od roku 2007 posiadamy rozdzielność majątkową. Proszę o potwierdzenie, że (...)

Darowizna dla męża

Otrzymałam od mamy darowiznę na swoje konto. W związku z tym złożyłam odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. Następnie część pieniędzy (ponad 10 tys.zł) przelałam na konto męża, wpisując (...)

Anonimowy darczyńca dla fundacji

Fundacja (nie będąca organizacją pożytku publicznego) zgodnie z prawem (i statutem) może pozyskiwać fundusze w różny sposób, w tym także w formie darowizn od dowolnych osób fizycznych i prawnych (...)

Zmiana udziałów w spółce cywilnej

Jesteśmy spółką cywilną dwóch osób o udziałach 50% i 50%. Od nowego roku chcemy zmienić te udziały w stosunku 20% i 80%. Do spółki wnieśliśmy równe wkłady np. po 50.000 zł, a majątek (...)

Podatek od polisy z USA

Jestem beneficjentem polisy na życie sporządzonej przez brata mojego ojca w USA (mieszkał tam od wielu lat) w firmie AIG. W wyniku przedwczesnej jego śmierci zostanie mi niedługo przelana na moje (...)

Opodatkowanie sponsoringu

Mam przyjaciela - kochanka, który chce darować mi jakąś kwotę gotówki na udział własny na kupno mieszkanka. Czy taki sponsoring jest traktowany jako przychód podlegający zgłoszeniu i opodatkowaniu (...)

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

Ojciec z córką założyli konto w banku. Są współwłaścicielami rachunku. W umowie o prowadzenie rachunku nie ma żadnych specjalnych klauzul, zgodnie z którymi operacje wykonywane na rachunku muszą (...)

Przelewy z zagranicy

Od 5 lat mieszkam w Anglii, gdzie prowadzę działalność gospodarczą; przez ten okres przelewałem na konto walutowe ojca pieniądze łącznie 75 tys. funtów. Tu odprowadzam podatek dochodowy. Czy (...)

Darowizna darowizny przed upływem 5 lat

Dnia 19.06.2007 r. babcia darowała mamie działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 927 m2 (wartość 90.000 zł), obciążając ją dożywotnią i nieodpłatną służebnością (...)

Dyspozycja na wypadek śmierci

Złożyłam w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej dyspozycję na wypadek śmierci, na siostrę. Czy siostra jest zobowiązana po mojej śmierci uiścić podatek? Jeżeli tak, to od jakiej (...)

Zakup mieszkania na dzieci

Chcemy zakupić mieszkanie na dwójkę pełnoletnich dzieci (niepracujących - studenci). Część kwoty za mieszkanie będzie pokryta z kredytu, gdzie jako osoby spłacające kredyt będą zarówno dzieci, (...)

Nabycie spadku a jego ujawnienie

Po śmierci babci, na mocy prawomocnego postanowienia sądu, zostałem spadkobiercą po niej. W momencie uprawomocnienia się wyroku nie posiadałem żadnych udokumentowanych praw babci do jakiegokolwiek (...)

Zwrot nieruchomości a dziedziczenie

Jako spadkobierca poprzednich właścicieli wywłaszczonej nieruchomości wystąpiłem o jej zwrot zgodnie z art.137 ust.1, ponieważ zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stała się zbędna. (...)

Darowizna pieniężna matki na syna

Jestem studentem 3-go roku i nigdy nie pracowałem. Na przestrzeni około 3 lat moja mama przekazała mi na moje konto maklerskie około 40.000 zł, żebym spróbował to zainwestować. Przekazywanie środków (...)

Spadek (darowizna) pieniężna w walucie

Spadek (lub darowizna) wpływa na konto w walucie obcej. Ustawa o podatku od spadków i darowizn: art. 7 p. 1 Podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona wg cen rynkowych z dnia powstania obowiązku (...)

Przepływ pieniędzy pomiedzy kontami małżonków

Jako pełnomocnik rachunku żony w WBK, na którym znajdowały się pieniądze ze sprzedaży działki, która była majątkiem odrębnym żony, dokonałem przelewu pieniędzy z konta żony na moje konto (...)

Przelewy między małżonkami

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność chciałbym zastosować rozwiązanie, że przelewy z tytułu faktur z tejże działalności będą przychodziły na konto, którego żona jest właścicielem, (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Darowizna domku letniskowego

Ojciec chce przekazać córce domek letniskowy z działką (ok. 1000m2). Wartość ok. 250.000 zł - w formie darowizny. Jaki podatek będzie musiała zapłacić córka?

Darowizna w walucie obcej

Ojciec mieszkający w Polsce chce przekazać córce darowiznę w walucie obcej. Ostatnia darowizna pieniężna (PLN) była w styczniu 2004 r. Jak wyliczyć podatek od darowizny w obcej walucie? W jakim (...)

Dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemców

Mieszkam od kilkunastu lat w Niemczech i mam obywatelstwo niemieckie. Moi rodzice mieszkają w Polsce i mają duży dom. Jaka jest wysokość podatku od spadku, który musiałabym zapłacić w przypadku (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika