Darowizna nieruchomości osobie obcej

Pytanie:

"Chciałbym przekazać osobie obcej nieruchomość w formie darowizny. Czy jest taka możliwość i jaki podatek muszę zapłacić?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna nieruchomości osobie obcej

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przepisy nie ograniczają możliwości darowania nieruchomości osobie obcej wobec darczyńcy, zatem jest możliwość uczynienia takiej darowizny. Zgodnie z art. 890 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.

Niestety nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega podatkowi od spadków i darowizn (art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

W przypadku darowizny nieruchomości płatnikiem podatku jest notariusz przed którym zawarta zostanie umowa darowizny (art. 18 ust. 1 ustawy od podatku od spadków i darowizn). Zatem to notariusz obliczy, pobierze od nabywcy (gdyż zgodnie z art. 5 ustawy na nabywcy, a nie na darczyńcy ciąży obowiązek podatkowy) i odprowadzi do urzędu skarbowego kwotę podatku.

Odnośnie wysokości podatku należy wskazać, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (o ile obdarowany nie uzyskiwał wcześniej darowizn od darczyńcy) - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (a więc jest osoba obcą) - 4.902 zł. Zatem tylko wartość ponad tą kwotę podlega opodatkowaniu.

Jak stanowi art. 14 ust. 1-3 ustawy, wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

  • do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

  • do grupy III - innych nabywców.

Z mocy art. 15 ust. 1 ustawy od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali:

Kwoty nadwyżki w zł

 Podatek wynosi

 

ponad

 do

 

 10.278

 12 %

10.278

 20.556

 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika