Spadek (darowizna) pieniężna w walucie

Pytanie:

Spadek (lub darowizna) wpływa na konto w walucie obcej. Ustawa o podatku od spadków i darowizn: art. 7 p. 1 Podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona wg cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Art. 8 p. 3 - wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen z uwzględnieniem ich miejsc położenia. Ustawa nie zawiera uregulowań w tym względzie, Ministerstwo Finansów też nie wydało w tym zakresie żadnych interpretacji. Wypłatę spadku czy kwotę darowizny dokonaną w gotówce i w walucie obcej można by potraktować kursem średnim NBP. Na jakiej podstawie, czyli który przepis, której ustawy określa kurs, według którego należy przeliczyć kwotę w walucie na PLN (czy nie powinien to być kurs kupna banku, do którego wpływa kwota)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o podatku od spadków i darowizn ani akty wykonawcze do tej ustawy nie precyzują, jakiego kursu należy użyć dla przeliczenia odziedziczonej lub darowanej sumy pieniężnej wyrażonej w walucie obcej na złote polskie.

Przyjmuje się powszechnie, iż w takim przypadku przeliczenia tego dokonuje się według kursu średniego NBP. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe (por. decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2007 roku, sygn. PO/436/1/0002/07).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: