Darowizna samochodu żonie

Pytanie:

"Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę przekazać w formie darowizny zamortyzowany samochód żonie, która jest w firmie osobą współpracującą? Samochód został nabyty za kawalera przed założeniem firmy. Jakie to będzie miało skutki podatkowe?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna samochodu żonie

Darowizna żonie samochodu wykorzystywanego dotychczas w działalności gospodarczej nie stanowi odpłatnego zbycia, a zatem nie będzie przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże darowizna samochodu stanowiącego majątek osobisty męża (nabytego przed zawarciem małżeństwa) do majątku osobistego żony może podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli wartość samochodu (przedmiotu darowizny) nie przekracza 9.637 zł (kwota wolna od podatku), to nabycie w ogóle nie podlega opodatkowaniu (pod warunkiem, że mąż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podaruje żonie samochód, nie udzielał żonie innych darowizn).

Jeżeli wartość samochodu przekracza 9.637 zł lub też mąż przekazywał żonie inne darowizny, to można uniknąć konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn, korzystając ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonka, jeżeli zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (na formularzu SD-Z2) w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika