Skutki podatkowe umowy dożywocia

Pytanie:

"Matka chce zawrzeć z córką umowę dożywocia (własnościowy lokal mieszkalny w zamian z opiekę).Czy taka umowa rodzi skutki podatkowe dla stron (podatki od czynności cywilno-prawnych, dochodowe, inne)?"

Odpowiedź prawnika: Skutki podatkowe umowy dożywocia

Umowa dożywocia rodzi skutki podatkowe. W szczególności zawarcie umowy dożywocia będzie powodowało opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) na zasadach określonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy ciąży w tym przypadku na nabywcy własności nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Stawka podatku wynosi 2% podstawy opodatkowania. Zatem przy wartości prawa do lokalu np. 300.000 zł, podatek wyniesie 6000 zł. Podatek ten będzie pobrany przez notariusza przy zawarciu umowy dożywocia.

Zawarcie umowy dożywocia jest z punktu widzenia sprzedającego traktowane jak odpłatne zbycie nieruchomości, a zatem może powodować dla zbywającego konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie żadnych konsekwencji, jeśli zbywca zbywa prawo do lokalu po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez niego lokalu. Jeśli nabył później to opodatkowanie zależy od daty kiedy nastąpiło nabycie (w którym roku).

Ponieważ umowa dożywocia traktowana jest jak odpłatne zbycie nie występuje w tym przypadku podatek od spadków i darowizn.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika