Skutki podatkowe umowy dożywocia

Pytanie:

Matka chce zawrzeć z córką umowę dożywocia (własnościowy lokal mieszkalny w zamian z opiekę).Czy taka umowa rodzi skutki podatkowe dla stron (podatki od czynności cywilno-prawnych, dochodowe, inne)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa dożywocia rodzi skutki podatkowe. W szczególności zawarcie umowy dożywocia będzie powodowało opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) na zasadach określonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy ciąży w tym przypadku na nabywcy własności nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Stawka podatku wynosi 2% podstawy opodatkowania. Zatem przy wartości prawa do lokalu np. 300.000 zł, podatek wyniesie 6000 zł. Podatek ten będzie pobrany przez notariusza przy zawarciu umowy dożywocia.

Zawarcie umowy dożywocia jest z punktu widzenia sprzedającego traktowane jak odpłatne zbycie nieruchomości, a zatem może powodować dla zbywającego konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie żadnych konsekwencji, jeśli zbywca zbywa prawo do lokalu po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez niego lokalu. Jeśli nabył później to opodatkowanie zależy od daty kiedy nastąpiło nabycie (w którym roku).

Ponieważ umowa dożywocia traktowana jest jak odpłatne zbycie nie występuje w tym przypadku podatek od spadków i darowizn.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 13.4.2016

  Umowa dożywocia

  Dożywocie jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym (od art. 908 kc do art. 916 kc). Umowa dożywocia jest jednym ze sposobów na przeniesienie własności nieruchomości na osobę trzecią. (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)

 • 18.10.2011

  Podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

  W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnej strony w niektórych sytuacjach same określają podstawę opodatkowania. Określenie to następuje na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie. (...)

 • 8.12.2016

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące (...)