Prawo podatkowe: Podatek od czynności cywilnoprawnych - Porady prawne

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Opodatkowanie działu spadku.

Czy dział spadku podlega opodatkowaniu?

Przejęcie przedmiotu zastawu na własność a pcc

Zastawnik (przy zastawie rejestrowym) może przejąć przedmiot zastawu na własność (z innymi tego konsekwencjami wymienionymi w ustawie). Czy taka czynność objęta jest podatkiem od czynności cywilno-prawnych?

wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

Prowadzimy spółkę cywilną (handel, księgi rachunkowe + VAT). Często dokonujemy przelewów z konta prywatnego na konto spółki cywilnej. Wpłaty te maja dwojaki wymiar: Po pierwsze są to utargi (...)

Opodatkowanie zakupu używanego samochodu

Przedsiębiorca prowadzący handel samochodami używanymi kupuje samochód używany od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy taka transakcja jest obciążona podatkiem od czynności (...)

Opodatkowanie zawartej umowy pożyczki

Czy zawarcie umowy pożyczki podlega opodatkowaniu?

Opodatkowanie zawartej ustnie umowy pożyczki

Wspólnie z siostrą zawarłyśmy ustnie umowę pożyczki 8 lat temu, która po roku została spłacona. Czy zawarcie takiej umowy podlega opodatkowaniu?

Opodatkowanie w przypadku czynności sprzedaży nieruchomości

Jak wygląda opodatkowanie w przypadku czynności sprzedaży nieruchomości?

Jaka była stawka podatkowa od dochodu w 2008 roku?

Jaka była stawka podatkowa od dochodu w 2008 roku?

Czy zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu?

Czy zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu?

Podatek od zawarcia umowy spółki cywilnej

Czy zawarcie umowy spółki cywilnej podlega opodatkowaniu, jeżeli wniesiono do niej aportem przedsiębiorstwo?

Umowa najmu a podatek od czynności cywilnoprawnych

Czy zawarcie umowy najmu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Czynności, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą

Czy czynności, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Określanie wartości rynkowej przedmiotu, opodatkowanego na podstawie podatku od czynności cywilnoprawnych

W jaki sposób określa się wartość rynkową przedmiotu, opodatkowanego na podstawie podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgłoszenie umowy pożyczki do organu skarbowego

Kto jest zobligowany do zgłoszenia umowy pożyczki do organu skarbowego?

Obowiązek wynikający z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Kto podlega obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Sprzedający czy kupujący?

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Matka chce zawrzeć z córką umowę dożywocia (własnościowy lokal mieszkalny w zamian z opiekę).Czy taka umowa rodzi skutki podatkowe dla stron (podatki od czynności cywilno-prawnych, dochodowe, (...)

Sprzedaż prawa do lokalu

Podpisałem umowę z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego. Ponieważ zmieniły się plany, chciałbym - przed podpisaniem umowy notarialnej z deweloperem - zbyć prawo do lokalu osobie trzeciej. Czy (...)

Pracownik udziałowcem spółki jawnej

Od 10 lat jestem większościowym wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej, która całkiem nieźle się rozwija. Spółka zatrudnia ok. 20 sprawdzonych i lojalnych pracowników w tym dwóch zasłużonych (...)

Podatek od działu spadku

Razem z mamą i siostrą oddziedziczyłem spadek po ojcu. Głównym składnikiem spadku jest udział w nieruchomości rolnej, który ojciec otrzymał kiedyś po dziadkach. Ojciec pozostawił testament, (...)

Rozdzielność majątkowa a wydatki rodzinne

Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. Rok temu zawarliśmy umowę małżeńską majątkową dotyczącą ustanowienia rozdzielności majątkowej zwykłej. Mamy dzieci i razem prowadzimy zwykłe życie rodzinne. (...)

Podatek PCC u notariusza

Moja mama chce przepisać mi w formie umowy dożywocia działkę wraz z domem, w którym obecnie mieszkamy. Wartość całej nieruchomości została wyceniona na 800 tysięcy. Z umową dożywocia związany (...)

Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej

Osoba fizyczna zakupiła bezpośrednio od innej osoby fizycznej (obydwoje nieprowadzące działalności gospodarczej) samochód osobowy używany. Kupujący złożył deklarację PCC i zapłacił należny (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jako firma będąca podatnikiem podatku VAT dokonałem transakcji zakupu od osób prywatnych przedmiotów do dalszej odsprzedaży o wartości poniżej 1000zł każdy. Czy jestem zobowiązany do odprowadzenia (...)

Sprzedaż koparki po umowie najmu

Jestem w posiadaniu nowej maszyny budowlanej (koparki). Mam możliwość wynajęcia jej na okres 5 lat innej firmie budowlanej. Wystawiałbym co miesiąc fakturę VAT na stałą miesięczną opłatę za (...)

Aport udziałów do Spółki Akcyjnej

Jestem 100% udziałowcem Spółki z o.o. Za 2 miesiące chcę wnieść aportem do Spółki Akcyjnej moje 100% udziałów Sp. z o.o. Chcę objąć akcje w zamian za wkład niepieniężny w wysokości wartości (...)

Zakup samochodu od osoby prywatnej

Prowadzę działalność gospodarczą i kupiłem używany samochód na podstawie umowy kupna sprzedaży, gdzie jako kupujący zaznaczone było wyraźnie, że to firma X. Podczas rejestracji pojazdu w starostwie (...)

Opodatkowanie PCC umowy sprzedaży akcji

Nabycie akcji spółki niepublicznej następuje w formie aktu notarialnego. W jakim okresie i w jakiej wysokości należy zapłacić PCC od nabycia akcji spółki akcyjnej nie dopuszczonej do obrotu publicznego?

Opodatkowanie sprzedaży samochodu

Jaki podatek powinienem zapłacić od sprzedaży samochodu, który nabyłem jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej? Cena zakupu wynosiła 8000 zł., a cena sprzedaży 8500 zł. (...)

Kara za niezłożenie w terminie deklaracji PCC-3

W dniu 29.04.2010 otrzymałem z Urzędu Skarbowego wezwanie do złożenia w terminie 7 dni deklaracji PCC-3 w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności dokonanym przez Sąd. Wspomniane postanowienie (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika