Podatek PCC u notariusza

Pytanie:

"Moja mama chce przepisać mi w formie umowy dożywocia działkę wraz z domem, w którym obecnie mieszkamy. Wartość całej nieruchomości została wyceniona na 800 tysięcy. Z umową dożywocia związany jest podatek PCC, który jest dla mnie najbardziej problematyczny. Wiem, że podatek PCC od takiej umowy zasila budżet gminy, rozmawiałem z panią wójt, która wyraziła zgodę na rozłożenie tego podatku na raty, gdyż zna doskonale naszą sytuację rodzinną i finansową. Problem pojawił się u notariusza, który nie może sporządzić aktu notarialnego bez pobrania podatku PCC. Dodam, że nieruchomość ta wejdzie w skład mojego gospodarstwa ogrodniczego, które sąsiaduje z tą nieruchomością. Umowa darowizny niestety nie wchodzi w grę. W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że nie wiedzą co w takiej sytuacji zrobić, bo nigdy się z tym nie spotkali. Czy istnieje możliwość odroczenia płatności podatku PCC u notariusza lub też czy istnieje możliwość formalnego zapewnienia notariusza o decyzji wójta o chęci rozłożenia podatku na raty? Upraszczając - czy jest możliwość obejścia obowiązku pobrania podatku PCC przez notariusza w kontekście rozłożenia tego podatku na raty?"

Odpowiedź prawnika: Podatek PCC u notariusza

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.  Umowa dożywocia podlega PCC, a zatem notariusz sporządzający taką umowę co do zasady jest zobowiązany do pobrania podatku.

Jak stanowi art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Zatem jeśli podatnik zwróciłby się do właściwego organu podatkowego o rozłożenie podatku na raty i otrzymałby pozytywną decyzję to również notariusz powinien taką decyzję uznać i byłby zwolniony z konieczności pobrania podatku. Należy przy tym zauważyć, iż organem właściwym w sprawie PCC jest naczelnik urzędu skarbowego, a nie wójt, stąd wniosek należy skierować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • gini 2012-09-09 16:05:24

    Można zrobić darowiznę z zastrzeżeniem dla darczyńcy służebności osobistej części budynku. Dla darczyńcy można przewidzieć więcej pomieszczeń do wyłącznego użytku niż faktycznie potrzebuje. Nadwyżka ta będzie gwarancją świadczenia nakładów normalnie związanych z utrzymaniem dożywotnika. Wychodzi na to samo, a po co płacić. Poza tym to fajny wójt co chciał z PCC zwolnić.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika